جواب شماره 24

جواب شماره 23

جواب شماره 22

جواب شماره 21

جواب شماره 20

جواب شماره 19

جواب شماره 18

جواب شماره 17

جواب شماره 16

جواب شماره 15

حسین اسم پدر الهام است

جواب شماره 14

شاگرد خانمی باردار بود. درنتیجه 2 استخوان ران خودش، 2 استخوان ران بچه‌اش و استخوان داخل دستش مساوی‌ست با 5 استخوان ران!

جواب شماره 13

گربه داخل زیرزمین و موش در اتاق است!

جواب شماره 12

مرد جوان به یکی از کارخانه‌ها دستور داد تا لنگه‌ی راست و به کارخانه‌ی دیگر دستور داد تا لنگه‌ی چپ کفش‌ها را تولید کنند!

جواب شماره 11

خواهر هفتم درحال بازی شطرنج با خواهر سوم است

جواب شماره 10

بالن هوایی توسط وزش باد هدایت می‌شود. به‌همین دلیل است که پرچم‌ها به هیچ سمتی تکان نمی‌خورند و اگر هیچ بادی نوزد، آن‌ها به سمت پایین آویزان می‌مانند.

جواب شماره 9

ردیف ششم، ستون چهارم

جواب شماره 8

شما باید یک نقطه‌ی اعشار بین ۴ و ۵ قرار دهید.

جواب شماره 7

شما نمی‌توانید به سوال “آیا شما زنده هستید؟” جواب “نه” بدهید.

جواب شماره 6

جواب درست این است که او روی پایِ شما نشسته است.

جواب شماره 5

غیر از چوب‌کبریت وسطی هرکدام دیگر از آن‌ها را می‌توان جابه‌جا کرد. در آن صورت چوب کبریت وسطی یا اولین و یا آخرین چوب کبریت قرار می‌گیرد.

جواب شماره 4

جواب درست ۵ دقیقه است. اگر ۵ ماشین بتوانند ۵ تی‌شرت طی ۵ دقیقه بدوزند، هرچه تعداد ماشین‌ها بیش‌تر شود تعداد تی‌شرت‌ها هم بیش‌تر می‌شود اما مدت زمان دوخت آن‌ها تغییری نمی‌کند.

جواب شماره 3

این مثلث از ۹ مکعب ساخته شده‌است.

جواب شماره 2

آخرین تکه طی ۷ روز بریده خواهد شد.

جواب شماره 1

خیر، نمی‌توان انتظار داشت ۷۲ ساعت هوا آفتابی باشد. زیرا طی این ۷۲ ساعت شب‌ها هوا تاریک خواهد بود.