قوری شماره‌ی 1 حاوی 32 فنجان چای است. در قوری شماره 2 چند فنجان چای جا می‌شود؟!

معمای شماره 24

این اتوبوس به کدام سمت درحال حرکت است؟!

معمای شماره 23

4 جفت قلب در این تصویر وجود دارند که درهم تنیده شده‌اند. آیا می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید؟!

معمای شماره 22

 در این تصویر یک ستاره به این شکل وجود دارد. آیا می‌توانید آن را پیدا کنید؟!

معمای شماره 21

 آیا می‌توانید در این تصویر یک علامت بعلاوه کاملا متقارن پیدا کنید؟!

معمای شماره 20

در جای علامت سوال چه شکلی می‌توان قرار داد؟!

معمای شماره 19

آیا می‌توانید تمام موارد سمت راست را در شکل سمت چپ پیدا کنید؟!

معمای شماره 18

کدامیک از این لیوان‌ها میزان آب بیشتری دارند؟!

معمای شماره 17

تنها با استفاده از 3 خط، این نقاط را به یکدیگر وصل کنید.

معمای شماره 16

 جالی خالی را پر کنید

معمای شماره 15

 چند استخوان ران داری؟

در یک امتحان دانشگاه، استادی 1 استخوان ران به شاگردش داد و از او پرسید: هم اکنون چند استخوان ران داری؟  دانشجو پاسخ داد: 5
استاد به دانشجو نمره ی کامل داد.

چطور همچین چیزی ممکن است؟

معمای شماره 14

 موش و گربه

زمانی که هوا بارانی‌ست، گربه داخل اتاق یا زیرزمین است.
زمانی که گربه داخل اتاق است، موش داخل لانه‌اش ست و پنیر هم داخل یخچال است.
اگر پنیر روی میز باشد و گربه هم داخل زیرزمین، موش داخل اتاق میشود.
الان هوا بارانی‌ست و پنیر هم روی میز است.

گربه و موش کجا هستند؟!

معمای شماره 13

 دزدی کفش

مرد جوانی دو کارخانه‌ی ساخت کفش‌های زنانه‌ی بسیار زیبایی را به ارث برد. همه چیز در شرایط خوبی بود تا زمانی که مرد جوان متوجه شد کارمندان و کارگران کارخانه‌ها از کفش‌های زیبا برای دوستان و همسران خود دزدی میکنند. در ابتدا هیچ راهی برای به دام انداختنشان نداشت اما در نهایت تصمیمی گرفت که از مقدار دزدی‌ها کم کرد.

مرد جوان چه راهی برای توقف دزدی‌های کفش در کارخانه‌هایش پیدا کرد؟

معمای شماره 12

هفت خواهر در یک کلبه

 هفت خواهر به کلبه‌ای رفتند و هرکدام از آن‌ها به کاری مشغول شدند. اولین خواهر شروع به خواندن کتاب داستان کرد و دومین خواهر شروع به درست کردن کلوچه کرد. خواهر سوم مشغول بازی شطرنج شد و خواهر چهارم جدول کلمات متقاطع حل کرد. خواهر پنجم شروع به شستن لباس‌های کثیف کرد و خواهر ششم به آبیاری گل‍‌های درون باغچه مشغول شد.

خواهر هفتم چه کاری کرد؟!

معمای شماره 11

معمای شماره 10

معمای شماره 9

معمای شماره 8

معمای شماره 7

معمای شماره 6

معمای شماره 5

معمای شماره 4

معمای شماره 3

معمای شماره 2

معمای شماره 1